Výsledky klobáskové soutěže

Děkujeme za účast a přinesené vzorky všem účastníkům soutěže o nejlepší klobásku. Již teď se těšíme na další ročník soutěže.
Velké díky Vám všem !!!!
http://www.karlovskygastrofestival.cz/soutez-o-nejlepsi-klobasu-vyhral-reznik-singer-ze-lhotska