Poděkování

Chtěli bychom moc poděkovat zpěvačce Ireně Budweiserové za krásný koncert.