Velké poděkování

Děkujeme Martině Trchové za krásné zahájení Karlovského hudebního léta.