Poděkování !!!

Děkujeme JITCE MALCZYK A VOJTĚCHU JINDROVI  za zážitkový koncert. Bylo to krásné.